Άρθρα

DUO – Νεότερες εξελίξεις στην ΩΡΛ

Greese is – Recent advances in ear, nose and throat (ent) surgery

ΒHMAGAZINO – Eνδοσκοπική χειρουργική Χωρίς φόβο, χωρίς πόνο

BHMA ΚΥΡΙΑΚΗΣ – Νέες μέθοδοι θεραπεύουν τα προβλήματα του λάρυγγα

ELLE – Βραχνή φωνή, γοητευτική ή επικίνδυνη

30 ΗΜΕΡΕΣ ΥΓΕΙΑ – Νεότερες εξελίξεις στην ΩΡΛ