ΕNDOSCOPIC EVALUATION CASTS LIGHT ON THE VOICE’S AILMENTS

The voice is one of the main ways of communicating and a part of our personality. As the larynx is responsible for the functions of phonation, swallowing and respiration every inflammation of the larynx and pharynx can affect the quality of our voice. A hoarse voice may be caused by laryngitis, gastroesophageal reflux, smoking, alcohol, air conditioning, talking loudly or inhaling irritants. Recently, endoscopic evaluation in combination with stroboscopy has led to a more comprehensive diagnosis of the pathology of the larynx. The most common findings are polyps of the vocal cords, nodules, cysts, Reinke’s oedema, papilloma and less often cancer. The appropriate treatment is usually a combination of pharmaceutical and surgical treatment. Nowadays minimally invasive surgery by means of endoscopic laser surgery and robotic surgery is the best choice for benign and early stages of larynx cancer.


H ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΊΩΝ ΡΊΧΝΕΊ ΦΩΣ ΣΤΊΣ ΠΑΘΉΣΕΊΣ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ

H φωνή και ο λόγος είναι από τους κυριότερους τρόπους επικοινωνίας και αποκαλύπτουν αρκετά στοιχεία της προσωπικότητάς μας. Το κύριο ανατομικό στοιχείο του λάρυγγα που παράγει τη φωνή είναι οι φωνητικές χορδές και κάθε φλεγμονή του φάρυγγα ή του λάρυγγα μπορεί να τις επηρεάσει αλλάζοντας και τη χροιά της φωνής μας. Το κάπνισμα, ο κλιματισμός, η εισπνοή ερεθιστικών ουσιών, ακόμα και η έντονη ομιλία ή ο βήχας, μπορεί να τις τραυματίσουν. Τα πιο συχνά προβλήματα που προκύπτουν στις φωνητικές χορδές είναι
οι πολύποδες, οι κύστες, οι κάλοι, το οίδημα Rienke, το κοκκίωμα και πιο σπάνια ο καρκίνος. Σήμερα η διάγνωση της παθολογίας του λάρυγγα είναι πιο εύκολη και άμεση χάρη στην ύπαρξη των ενδοσκοπίων. Τα εύκαμπτα ή άκαμπτα ενδοσκόπια, σε σύνδεση με το μόνιτορ, μας δίνουν ξεκάθαρη εικόνα της βλάβης που υπάρχει. Η θεραπεία των προβλημάτων των χορδών είναι συνήθως συντηρητική, η οποία, αν δεν αποδώσει, μπορεί να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. Το χειρουργείο μπορεί να γίνει είτε με κλασικά εργαλεία ή με διάφορες μορφές laser, οι οποίες είναι πολύ πιο ατραυματικές για τον ευαίσθητο βλεννογόνο των φωνητικών χορδών. Επίσης, πιο πρόσφατα, η Ρομποτική Χειρουργική εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία για τη θεραπεία αρχικών σταδίων καρκίνου του λάρυγγα. Η μετεγχειρητική παρακολούθηση του ασθενούς σε συνδυασμό με σωστή διατροφή, αποφυγή καπνού και αλκοόλ μειώνουν τον κίνδυνο υποτροπής, είτε πρόκειται για καλοήθη είτε για κακοήθη βλάβη.

Κατηγορίες

error: Content is protected !!