Οι παθήσεις του λάρυγγα αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά χάρη στις νέες εφαρμογές του laser στην ωτορινολαρυγγολογία.

Το laser έφερε πραγματική επανάσταση στη χειρουργική του λάρυγγα, αφού έδωσε τη δυνατότητα χωρίς εξωτερικές τομές που προκαλούν διαταραχή στη λειτουργικότητα του οργάνου να αφαιρείται η παθολογία, είτε καλοήθης είτε κακοήθης, ανάλογα με το στάδιο της νόσου. Ο λάρυγγας είναι ένα όργανο με πολλαπλή αποστολή –φωνή, αναπνοή, κατάποση– και έχει μεγάλη σημασία η χειρουργική αντιμετώπιση των παθήσεών του να γίνεται με το λιγότερο ακρωτηριαστικό τρόπο. Άλλωστε μια πολύ σημαντική παράμετρος στη χειρουργική είναι η επούλωση του τραύματος. Αυτή εξαρτάται από την ακρίβεια στην τεχνική και τη χρήση μεγέθυνσης και φωτισμού, που δίνουν μεγάλη δυνατότητα ακρίβειας στην εκτομή, καθώς προσφέρουν ένα άλλο βάθος πεδίου.

ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η καινούργια μέθοδος ενδείκνυται για καλοήθεις παθήσεις του λάρυγγα, π.χ. κύστεις, πολύποδες, οίδημα Reinke των φωνητικών χορδών, θηλώματα, πάρεση των φωνητικών χορδών και καλοήθεις όγκοι. Άλλαξε ριζικά όμως και την αντιμετώπιση περιπτώσεων κακοήθειας στην περιοχή φάρυγγα – λάρυγγα – υποφάρυγγα. Όσον αφορά τη μύτη, η μέθοδος χρησιμοποιείται πιο συχνά για την υπερτροφία των κάτω ρινικών κογχών, σε κληρονομικές παθήσεις όπως η Rendu Osler που
προκαλεί ρινορραγίες και στο ρινόφυμα. Στη στοματική κοιλότητα
εφαρμόζεται στη διενέργεια βιοψιών με τοπική νάρκωση και την αφαίρεση
καλοηθών και κακοηθών βλαβών από το στόμα και τη γλώσσα.

Η ΤΕΧΝΙΚΗ

Στις περιπτώσεις του φάρυγγα και του λάρυγγα, η επέμβαση γίνεται με
γενική αναισθησία και χρησιμοποιείται ειδικός τραχειοσωλήνας. Το laser
συνδέεται με το χειρουργικό μικροσκόπιο και, με τη βοήθεια ειδικού
μικροχειριστηρίου, επιλέγουμε τις παραμέτρους για τη δέσμη, ανάλογα με
το σημείο στο οποίο χρειάζεται κάθε φορά να δουλέψουμε. Για επεμβάσεις
με τοπική αναισθησία, χρησιμοποιούμε ένα διαφορετικό σετ εργαλείων.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

To σημαντικότερο πλεονέκτημα της χρήσης του laser είναι ότι εξασφαλίζει
εξαιρετικό αποτέλεσμα στην επούλωση, έτσι ώστε να μη διαταράσσεται
ιδιαίτερα η κατάποση και η φωνή. Αποτρέπει τη δημιουργία οιδήματος, άρα
αποφεύγεται η τραχειοστομία, καθώς επίσης μειώνει την πιθανότητα για
αιμορραγία. Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι στην περίπτωση του
καρκίνου του λάρυγγα μπορεί στην ίδια επέμβαση να γίνει βιοψία και
αφαίρεση της βλάβης. Τέλος, το laser αποτελεί ένα εξαιρετικό όπλο στην
αντιμετώπιση καλοηθών παθήσεων και αρχικών σταδίων κακοηθειών του
φάρυγγα και του λάρυγγα.

Κατηγορίες

error: Content is protected !!