Φωνοχειρουργική –Μικρολαρυγγοσκόπηση

Η φωνοχειρουργική αφορά τις επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των καλοήθων παθήσεων των φωνητικών χορδών όπως οι πολύποδες, οι τύλοι(κάλοι),οι κύστεις ,η πολυποειδής εκφύλιση(οίδημα Reinke), τα θηλώματα, οι λαρυγγοκήλες. Αυτές οι βλάβες εκδηλώνονται κυρίως με βράγχος φωνής. Με την μικρολαρυγγοσκόπηση χάρη στη χρήση του μικροσκοπίου και του ειδικού λαρυγγοσκοπίου δίνεται η δυνατότητα οι επεμβάσεις αυτές να γίνονται με ακρίβεια λόγω της μεγέθυνσης και χωρίς τομές, ενδοσκοπικά, γεγονός πολύ σημαντικό για την ποιότητα της φωνής μετεγχειρητικά.

Πώς γίνεται η διάγνωση των προβλημάτων της φωνής

Σήμερα διαθέτουμε τα ενδοσκόπια, εύκαμπτα ή άκαμπτα, με τα οποία, σε σύνδεση με το μόνιτορ, μπορούμε να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα της βλάβης που υπάρχει στις φωνητικές χορδές. Μάλιστα, υπάρχει μία ακόμα πιο ειδική εξέταση, η στροβοσκόπηση, με την οποία ελέγχεται η δόνηση του ελεύθερου χείλους των χορδών, γεγονός που αποκαλύπτει στον ειδικό παθολογικά ευρήματα τα οποία με την απλή λαρυγγοσκόπηση δεν είναι εφικτό να εντοπιστούν. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει μία ολοκληρωμένη διάγνωση, γιατί αυτό καθορίζει και τη σωστή θεραπευτική στρατηγική.

Ποια είναι η ενδεδειγμένη θεραπεία των προβλημάτων αυτών

Συνήθως η θεραπεία είναι αρχικά συντηρητική αγωγή και περιλαμβάνει φροντίδα και φαρμακευτική αγωγή προδιαθεσιακών καταστάσεων όπως η αλλεργία ή η γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση, καθώς και σωστή διατροφή , αποφυγή καπνού, αλκοόλ και γενικότερα ερεθιστικών παραγόντων. Όταν όμως αυτή η αγωγή δεν αποδώσει ή όταν υπάρχει υποψία κακοήθειας, τότε μπορεί να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. Καθοριστικός παράγοντας για τη σωστή απόφαση είναι και η μεγάλη πείρα και εξειδίκευση του γιατρού.

Ποιες είναι οι μοντέρνες χειρουργικές τεχνικές

Η μοντέρνα χειρουργική αυτών των βλαβών χρησιμοποιεί σε κάποιες περιπτώσεις την τεχνική του microflap, και διάφορες μορφές του laser( CO2- KTP ) που είναι πολύ πιο ατραυματικές για τον ευαίσθητο βλεννογόνο των φωνητικών χορδών και εξασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα φωνής μετεγχειρητικά.

Μετεγχειρητική πορεία

Στις επεμβάσεις για καλοήθη βλάβη η αφωνία για 5 ημέρες περίπου είναι καθοριστική για τη σωστή επούλωση, Επίσης, συχνά είναι απαραίτητη η λογοθεραπεία τόσο προεγχειρητικά όσο και μετεγχειρητικά. Τέλος, η παρακολούθηση του ασθενούς με λαρυγγοσκόπηση και στροβοσκόπηση μετά την επέμβαση μειώνει τον κίνδυνο της υποτροπής, είτε πρόκειται για καλοήθη είτε για κακοήθη βλάβη.

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

error: Content is protected !!