Γιατί πρέπει να χειρουργείται το στραβό διάφραγμα

Γιατί πρέπει να χειρουργείται το στραβό διάφραγμα