Η ελάχιστα παρεμβατική χειρουργική άλλαξε τα δεδομένα στην αντιμετώπιση των παθήσεων

Η ελάχιστα παρεμβατική χειρουργική άλλαξε τα δεδομένα στην αντιμετώπιση των παθήσεων