ΙΑΤΡΙΚΑ ΝΕΑ – Φωνητικές χορδές, Διαταραχές και θεραπεία