Όλα Όσα Θέλετε Να Γνωρίζετε Για Τη Λειτουργική Ρινοπλαστική

Τι είναι.

Η λειτουργική ρινοπλαστική είναι μια επέμβαση που έχει ως σκοπό την αλλαγή του σχήματος της μύτης για αισθητικούς λόγους και συγχρόνως τη διατήρηση ή βελτίωση της λειτουργικότητας της μύτης με παρέμβαση στο ρινικό διάφραγμα ή στις κόγχες. Η ρινοπλαστική μπορεί να γίνει με κλειστή τεχνική με εσωτερικές τομές ή με ανοιχτή τεχνική με μια μικρή τομή στη στυλίδα. Κάθε τεχνική έχει διαφορετικές ενδείξεις. Σκοπός της επέμβασης είναι η διόρθωση της ράχης (ύβος-καμπούρα), η διαμόρφωση της κορυφής και της στυλίδας της μύτης.

Ποιες είναι οι μοντέρνες τεχνικές.

Η ενδοσκοπική διόρθωση του διαφράγματος, των κογχών και όλων των αναπτυξιακών ανωμαλιών της μύτης χάρη στη μεγέθυνση και το φωτισμό δίνει τη δυνατότητα της ριζικής και με ακρίβεια χειρουργικής διόρθωσης όλων των ανατομικών δομών που συμμετέχουν στην παθολογική αναπνοή. Η τάση σήμερα είναι να αφαιρείται μόνο η παθολογία αφήνοντας ανεπηρέαστη τη στήριξη της μύτης. Αν είναι απαραίτητο μπορεί να χρησιμοποιηθούν μοσχεύματα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις επανεγχείρησης σε κάποιους ασθενείς μετά από ένα αποτυχημένο χειρουργείο. Αυτά μπορεί να ληφθούν είτε από τον χόνδρο του διαφράγματος είτε από το πτερύγιο του ωτός, μέθοδος απλή, αποτελεσματική και χωρίς ουλές. Η χρήση των μοσχευμάτων έχει ως στόχο τη σωστή και ολοκληρωμένη στήριξη της μύτης, ώστε να γίνει ριζική αποκατάσταση όλων των αιτιών που προκαλούν δυσχέρεια ρινικής αναπνοής.

Πώς σχετίζεται η εξωτερική παραμόρφωση της μύτης με τη λειτουργία της αναπνοής.

Όταν αυτή επηρεάζει τις ανατομικές δομές της ρινικής βαλβίδας, το ακρορρίνιο και το οστέινο τμήμα του διαφράγματος πρέπει παράλληλα να διορθώνεται και η παραμόρφωση με λειτουργική ρινοπλαστική, η οποία εξασφαλίζει ένα άριστο αποτέλεσμα αισθητικά και αναπνευστικά. Δηλαδή, αποκτάται μία μύτη τόσο συμμετρική όσο και λειτουργική.

Με ποιες τεχνικές μπορεί να γίνει.

Η λειτουργική ρινοπλαστική μπορεί να γίνει με κλειστή τεχνική με εσωτερικές τομές ή με ανοιχτή τεχνική με μια μικρή τομή στη στυλίδα η οποία δεν αφήνει σημάδια. Κάθε τεχνική έχει διαφορετικές ενδείξεις, ανάλογα με τον ασθενή, και του εξασφαλίζει μια ποιοτική ζωή απαλλαγμένη από το βασανιστικό σύμπτωμα της μπουκωμένης μύτης.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα για τον ασθενή με τις νέες τεχνικές.

Ο ασθενής μετεγχειρητικά έχει πολύ γρηγορότερη ανάρρωση και επούλωση. Δεν πονάει, δεν πρήζεται και μπορεί να επιστρέψει γρηγορότερα στις επαγγελματικές δραστηριότητές του.

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά