Μικρολαρυγγοσκόπηση στα παιδιά

Η Φωνοχειρουργική αφορά τις επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των καλοήθων παθήσεων των φωνητικών χορδών. Στα παιδιά αφορά κυρίως περιπτώσεις κάλων και θηλωμάτων. Με την Μικρολαρυγγοσκόπηση χάρη στη χρήση του μικροσκοπίου και του ειδικού λαρυγγοσκοπίου δίνεται η δυνατότητα οι επεμβάσεις αυτές να γίνονται με ακρίβεια λόγω της μεγέθυνσης και χωρίς τομές, ενδοσκοπικά. Η διάγνωση γίνεται στο ιατρείο εύκολα και ανώδυνα με τα ενδοσκόπια, εύκαμπτα ή άκαμπτα, τα οποία σε σύνδεση με το μόνιτορ μας δίνουν μια ξεκάθαρη εικόνα της βλάβης που υπάρχει. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει μία ακόμη πιο ειδική εξέταση, η στροβοσκόπηση. Συνήθως η θεραπεία είναι αρχικά συντηρητική αγωγή και περιλαμβάνει φροντίδα και φαρμακευτική αγωγή προδιαθεσιακών καταστάσεων όπως η αλλεργία ή η Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση, καθώς και σωστή διατροφή και αποφυγή ερεθιστικών παραγόντων. Όταν όμως αυτή η αγωγή δεν αποδώσει, τότε μπορεί να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. Καθοριστικός παράγοντας για τη σωστή απόφαση είναι και η μεγάλη πείρα και εξειδίκευση του γιατρού. Η μοντέρνα χειρουργική αυτών των βλαβών χρησιμοποιεί και διάφορες μορφές του laser( CO2- KTP ) που είναι πολύ πιο ατραυματικές για τον ευαίσθητο βλεννογόνο των φωνητικών χορδών και εξασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα φωνής μετεγχειρητικά και ταχύτερη επούλωση, γεγονός πολύ σημαντικό για τα παιδιά.

Άρθρα της Ιατρού

error: Content is protected !!