Μήπως η βραχνή και μπάσα φωνή είναι ανησυχητική για την υγεία;

Μήπως η βραχνή και μπάσα φωνή είναι ανησυχητική για την υγεία;