SEAJET-Οι διακοπές αρωγός στα προβλήματα του αναπνευστικού

Η ενασχόληση με τα θαλάσσια σπορ δρα ευεργετικά στα χρόνια νοσήματα του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος.

Ασκώντας την ιατρική τόσα χρόνια, αυτό που με προβληματίζει είναι ότι παρά την εξέλιξη υπάρχει μεγάλη αύξηση της νοσηρότητας. Στην ειδικότητα της Ωτορινολαρυγγολογίας έχουν αυξηθεί οι ασθενείς με αλλεργική ρινίτιδα, ιγμορίτιδα, πολύποδες, αποφρακτική άπνοια, καθώς και κακοήθειες στην περιοχή του στόματος, του φάρυγγα και του λάρυγγα. Βέβαια, παρά την εξέλιξη στη διάγνωση και τη θεραπεία, είτε φαρμακευτική είτε χειρουργική με τις νέες ενδοσκοπικές τεχνικές, είναι βέβαιο αυτό που ο Ιπποκράτης είχε πει πριν από χιλιάδες χρόνια, ότι το σώμα έχει την ιδιότητα σε μεγάλο βαθμό να αυτοθεραπεύεται. Για να συμβεί αυτό, ύψιστη σημασία έχουν οι εξής παράγοντες: η διατροφή, η κίνηση, το περιβάλλον, ο τρόπος ζωής, ο τρόπος σκέψης.

Τα ευεργετικά σπορ του νερού: Η ενασχόληση με τον αθλητισμό είναι η πιο σημαντική δραστηριότητα για την καλή υγεία του οργανισμού μας. Αναπτύσσονται σωματικές δυνάμεις παράλληλα με τις νοητικές λειτουργίες και τονώνεται η ευεξία. Ειδικά η ενασχόληση με τα θαλάσσια σπορ μπορεί να μας προσφέρει πολύ περισσότερα, καθώς συνδυάζει την άθληση με την επαφή με το υδάτινο στοιχείο, γυμνάζει ολόκληρο το σώμα και προάγει την ψυχική μας υγεία, λόγω της άμεσης επαφής με τη φύση. Αλλά και με την επαφή μας με το νερό κάνουμε τις πιο φυσικές ρινικές πλύσεις και αυτό θεραπεύει χρόνια προβλήματα του ανώτερου αναπνευστικού ή τα κρατάει σε ένα σταθερό επίπεδο, χωρίς επιπλοκές και έντονα συμπτώματα.

Καλύτερο προφίλ υγείας: Αυτά τα σπορ έχουν ευεργετική επίδραση και στα χρόνια νοσήματα του ανώτερου αναπνευστικού. Η υψηλή περιεκτικότητα του θαλασσινού νερού σε ευεργετικά συστατικά μειώνει τις πιθανότητες νοσηρότητας, ενώ αλλάζει το προφίλ χρόνιων νοσημάτων, όπως οι αλλεργίες και η ιγμορίτιδα, και στα παιδιά και στους ενήλικους.

Η σημασία της πρόληψης: Το «κλειδί», λοιπόν, για την καλή υγεία είναι η πρόληψη. Οι παρακαταθήκες ενέργειας που πήραμε από τις καλοκαιρινές μας διακοπές ας γίνουν η αφορμή να αντιδράσουμε πιο ολιστικά στην αύξηση της νοσηρότητας, με ριζικές αλλαγές του καθημερινού τρόπου που ζούμε, που αφορούν τη διατροφή, την άθληση και τη διαχείριση των γεγονότων της ζωής μας.


Engagement in water sports acts beneficially to chronic diseases of the upper respiratory tract.

After practising medicine for so many years, what I find worrying is that despite all the developments, there is a great increase in morbidity. In the speciality of Otorhinolaryngology, patients with allergic rhinitis, sinusitis, polyps, obstructive apnea, as well as malignancies in the mouth, pharynx and larynx areas have increased. Of course, despite the evolution in diagnosis and therapy, either pharmaceutical or surgical with the new endoscopic techniques, what Hippocrates had said thousands of years ago still stands: that the body is largely self-healing. For this to happen, the following factors are of utmost importance: nutrition, movement, environment, lifestyle, way of thinking.

Beneficial water sports: engaging with sport is the most important activity for our body’s good health. They make bodily forces develop alongside with mental functions and increased euphoria. Especially engaging in water sports can provide us with much more, combining exercise with contact with the aquatic element, exercising the entire body and promoting our mental health through direct contact with nature. Our contact with water also helps to make the most natural nasal lavage and this heals chronic problems of the upper respiratory tract or keeps them on a stable level without complications and intense symptoms.

A better health profile: These sports also have a beneficial effect on chronic respiratory diseases. Saltwater has a high content in beneficial ingredients, it reduces morbidity, while changing the profile of chronic diseases, such as allergies and sinusitis, for children and adults.

The importance of prevention: the “key”, thus, to a good health is prevention. The energy supplies that we have received from our summer vacation let us react more holistically to the increase in morbidity, with radical changes in our daily life, which concern nutrition, sports and managing our lives.

Κατηγορίες

error: Content is protected !!