Αναβολοτομή

Η Αναβολοτομή ,εφαρμόζεται στη χειρουργική αντιμετώπιση της ωτοσκλήρυνσης .