Διαταραχές λάρυγγα

Ο λάρυγγας είναι ένα όργανο της ανώτερης αναπνευστικής οδού που συμμετέχει στην αναπνοή, στην ομιλία και στην κατάποση.