Εκκριτική Ωτίτιδα

Η εκκριτική ωτίτιδα είναι η σχετικά ασυμπτωματική παρουσία υγρού στο μέσο ους, χωρίς σημεία ή συμπτώματα οξείας φλεγμονής, όπως συμβαίνει στην οξεία μέση ωτίτιδα.