Κρεατάκια σε παιδιά

Οι αδενοειδείς εκβλαστήσεις (κρεατάκια) είναι λεμφικός ιστός στην περιοχή του ρινοφάρυγγα, και λειτουργεί όπως οι αμυγδαλές ως φίλτρο έναντι σε μικρόβια και ιούς, και μέχρι την ηλικία των 10 ετών συνήθως συρρικνώνονται.