Σιαλενδοσκόπηση

Οι σιελογόνοι αδένες χωρίζονται σε μείζονες που είναι η παρωτίδα, οι υπογνάθιοι κι οι υπογλώσσιοι και σε ελάσσονες οι οποίοι βρίσκονται σε όλη τη στοματική κοιλότητα, στον ρινοφάρυγγα και στοματοφάρυγγα.