Τραχηλικές Διογκώσεις σε παιδιά

Στις τραχηλικές διογκώσεις περιλαμβάνονται όλα τα οιδήματα, εξογκώματα, διογκώσεις ή κύστεις που μπορεί να εντοπιστούν στην περιοχή του τραχήλου που εκτείνεται από την κάτω σιαγόνα και τη βάση των αυτιών έως και το σημείο που τελειώνει ο λαιμός μας.