Οι σιελογόνοι αδένες χωρίζονται σε μείζονες που είναι η παρωτίδα, οι υπογνάθιοι κι οι υπογλώσσιοι και σε ελάσσονες οι οποίοι βρίσκονται σε όλη τη στοματική κοιλότητα, στον ρινοφάρυγγα και στοματοφάρυγγα. Είναι αδένες που εκκρίνουν σίελο και βλέννα παίρνοντας έτσι μέρος στη βασική λειτουργία της έκπλυσης και πέψης. Όταν ο πόρος κάποιου αδένα φράξει (π.χ. από έναν λίθο) έχουμε κατακράτηση του σιέλου και της βλέννας που φυσιολογικά έπρεπε να εκκρίνονται, διόγκωση του αδένα και φλεγμονή-σιαλαδενίτιδα. Διόγκωση του αδένα έχουμε και χωρίς την ύπαρξη λίθου, σε μια απλή ιογενή φλεγμονή.Οι επαναλαμβανόμενες σιαλαδενίτιδες και πιθανή δημιουργία αποστήματος μπορεί να οδηγήσουν στη χειρουργική αφαίρεση του αδένα.

Σήμερα υπάρχει μια νέα μέθοδος ,η σιαλενδοσκόπηση ,ενδοσκοπικής αφαίρεσης των λίθων ,που έχει ένδειξη σε κάποιους ασθενείς με αποτέλεσμα να αποφεύγεται η αφαίρεση του αδένα.

Στους σιελογόνους αδένες μπορούν επίσης να παρουσιαστούν καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι. Η διάγνωση ενός όγκου γίνεται με βιοψία δια λεπτής βελόνης σε συνδυασμό με κάποια απεικονιστική εξέταση όπως αξονική ή μαγνητική τομογραφία. Η χειρουργική εξαίρεση του όγκου είναι η θεραπεία.