Διαλέξεις στα πλαίσια ειδικών επιστημονικών workshop

• «2nd Internation Workshop on ENT Endoscopic Surgery Nose & Larynx» , 31 Μαΐου-2 Ιουνίου 2018

Brochure

Photo Gallery