Συνηθισμένες είναι οι τραχηλικές διογκώσεις που μπορεί να υποκρύπτουν κάποια ιογενή λεμφαδενίτιδα. Η πιο συχνή συγγενής τραχηλική διόγκωση στα παιδιά και στους ενήλικες είναι η κύστη του θυρεογλωσσικού πόρου. Μπορεί να εμφανιστεί στη μεσότητα του τραχήλου σαν μια απλή κινητή διόγκωση ή με τη μορφή αποστήματος εφόσον έχει επιμολυνθεί. Η κύστη θυρεογλωσσικού πόρου είναι συγγενής ανωμαλία που πρέπει να αφαιρείται μετά το πέρας της φλεγμονής. Άλλες συγγενείς διογκώσεις του τραχήλου είναι οι βραγχιακές κύστεις στην πλάγια περιοχή του τραχήλου. Οι συγγενείς κύστεις αφαιρούνται χειρουργικά προκειμένου να αποφευχθεί κάποια επιμόλυνση.

error: Content is protected !!