Τυμπανοπλαστική στα παιδιά

​Ο όρος τυμπανοπλαστική χρησιμοποιείται για όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις που έχουν σαν σκοπό την αποκατάσταση της φυσιολογικής ανατομίας του μέσου αυτιού με τελικό αποτέλεσμα τη βελτίωση της λειτουργικότητάς του. Τέτοιες επεμβάσεις γίνονται σε περιπτώσεις που το αυτί έχει διάτρηση και συχνά επεισόδια ωτόρροιας (χρόνια μέση ωτίτιδα) ή σε χολοστεατώματα, σε δυσπλασίες του μέσου αυτιού, σε μετατραυματικές διακοπές της ακουστικής αλύσου κ.λπ. Η εγχείρηση αυτή έχει κύριο σκοπό τη «στεγανοποίηση» της κοιλότητας του μέσου αυτιού ώστε να αποτρέψει την είσοδο μικροβίων και νερού και να βελτιώσει την ακουστική ικανότητα. Αυτό επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση αυτομοσχευμάτων και ετερομοσχευμάτων, που εξασφαλίζουν την πλήρη αποκατάσταση των ελλειμμάτων της τυμπανικής μεμβράνης. Βασική προϋπόθεση για μια τυμπανοπλαστική επέμβαση είναι η καλή λειτουργία της ευσταχιανής σάλπιγγας. Τα παιδιά ταλαιρωρούνται συχνά από εκκριτικές και οξείες ωτίτιδες, που μπορούν να οδηγήσουν σε διάτρηση τυμπάνου, η οποία διατηρείται ανοιχτή ειδικά σε περιπτώσεις χρόνιας φλεγμονής. Καθώς η ευσταχιανή σάλπιγγα δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένη στα παιδιά, μία πιθανή δυσλειτουργία της μπορεί να είναι η αιτία για τις φλεγμονές του μέσου ωτός. Άλλες αιτίες είναι τα υπερτροφικά κρεατάκια και οι αλλεργίες. Γι’ αυτό το λόγο, πρέπει στα παιδιά να διορθώνονται πρώτα όλα τα υπόλοιπα προβλήματα του ανώτερου αναπνευστικού που μπορεί να ευθύνονται για τις φλεγμονές του μέσου ωτός, και αν τα συμπτώματα παραμένουν, τότε μόνο χρειάζεται χειρουργική αντιμετώπιση με τυμπανοπλαστική.

Τα παιδιά μπορεί να ταλαιπωρούνται συχνά από ωτίτιδες που μπορεί να προκαλέσουν διάτρηση τυμπάνου. Παρ’ όλα αυτά, στα παιδιά η συνήθης αιτιολογία των ωτίτιδων οφείλεται κυρίως στη δυσλειτουργία της ευσταχιανής σάλπιγγας. Τα μεγάλα κρεατάκια και οι υπερτροφικές αμυγδαλές που δημιουργούν συνεχώς φλεγμονές, προκαλούν οίδημα στην περιοχή της μύτης και μπλοκάρουν την είσοδο της ευσταχιανής σάλπιγγας(η οποία βρίσκεται επίσης στην περιοχή της μύτης). Η φραγμένη είσοδος της ευσταχιανής σάλπιγγας εμποδίζει τον αερισμό του μέσου ωτός, το οποίο αντιδρά με φλεγμονές και πυώδεις εκκρίσεις, που πολλές φορές μπορεί να οδηγήσουν στη διάτρηση τυμπάνου. Έτσι στα παιδιά πρέπει να αντιμετωπίζονται χειρουργικά πρώτα τα αίτια της δυσλειτουργίας της ευσταχιανής σάλπιγγας, για να αποφευχθούν οι ωτίτιδες, και να αποφεύγεται μια επέμβαση όπως η τυμπανοπλαστική μέχρι την ηλικία των 7-10 ετών περίπου. Ο ΩΡΛ ως ειδικός γιατρός θα εξετάσει το παιδί και θα δώσει σε κάθε περίπτωση την κατάλληλη θεραπευτική στρατηγική. Στα παιδιά τυμπανοπλαστική γίνεται πάντοτε με γενική αναισθησία.

error: Content is protected !!