Τραχειοστομία

Είναι η δημιουργία επικοινωνίας της τραχείας με το περιβάλλον, μέσω μιας οπής. Με λίγα λόγια, γίνεται μία παράκαμψη του στόματος και του λάρυγγα και ο ασθενής αναπνέει απευθείας από αυτή την οπή.