ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιστοσελίδας και να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο το Ιδιωτικό Ιατρείο Ανατολή Παταρίδου Ιατρικές Υπηρεσίες ΩΡΛ Ε.Ε. που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Σαπφούς 105, 17676, τηλ. 2109575252, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας anatolipataridou@windowslive.com (εφεξής καλούμενο «Ιατρείο» ή «Ιστοσελίδα» ή «εμείς» ή «μας»), λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο www.pataridou.gr.

 

 1. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε και για ποιο σκοπό;

O δικτυακός μας τόπος www.pataridou.gr έχει κυρίως ενημερωτικό περιεχόμενο και περιορίζει στο ελάχιστο της συλλογή προσωπικών σας δεδομένων (στο εξής «Δεδομένων). Συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Αυτή τη στιγμή, με εξαίρεση τυχόν Δεδομένα που συλλέγονται από τα Cookies (βλ. περισσότερα Πολιτική Cookies εδώ), τα Δεδομένα περιορίζονται σε αυτά που εσείς μας παρέχετε, είτε στέλνοντάς μας e-mail είτε στη φόρμα εγγραφής στο ενημερωτικό μας δελτίο (Newsletter). H χρήση των Δεδομένων αυτών γίνεται μόνο για τους σκοπούς επικοινωνίας μαζί σας και αποστολής του ενημερωτικού μας δελτίου (Newsletter).

 

 1. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας που συλλέγει η Ιστοσελίδα;

Τα Δεδομένα σας συλλέγονται μόνο μετά από συγκατάθεση σας ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων του Ιατρείου που πηγάζουν από το νόμο ή για λόγους εννόμων συμφερόντων του Ιατρείου.

 

 1. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό του Ιατρείου, το οποίο βρίσκεται εντός Ε.Ε. και έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας. Δε διαβιβάζουμε τα Δεδομένα σας σε τρίτους με εξαίρεση τον πάροχο υπηρεσιών Newsletter, ο οποίος δεσμεύεται συμβατικά να ακολουθεί τις εντολές μας.

 

 1. Στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.;

Δεν στέλνουμε τα Δεδομένα σας σε χώρες εκτός Ε.Ε., παρά μόνο στον πάροχο υπηρεσιών Newsletter “The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp”, ο οποίος φέρει πιστοποίηση Privacy Shield.

 

 1. Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα σας;

Τα Δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται/αποθηκεύονται από το Ιατρείο μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα Δεδομένα σας, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων μας.

Η δήλωση συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (Νewsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται Νewsletter από το Ιατρείο και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή αποστολής του.

Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

 

 1. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τη φόρμα επικοινωνίας αποστέλλονται κρυπτογραφημένα και αποθηκεύονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Ιατρείου ή στο ειδικό πρόγραμμα που διαθέτει η Ιστοσελίδα μας για να διατηρεί το ιστορικό των επικοινωνιών που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω αυτής.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

 

 1. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε τα δικαιώματα:

 • πρόσβασης στα Δεδομένα σας.
 • διόρθωσης ανακριβών Δεδομένων σας.
 • Διαγραφής των Δεδομένων σας («δικαίωμα στη λήθη»).
 • φορητότητας των Δεδομένων σας.
 • περιορισμού της επεξεργασίας των Δεδομένων σας.
 • εναντίωσης/ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

 

 1. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας στείλτε το αίτημα σας στην ταχυδρομική διεύθυνση του Ιατρείου μας (Σαπφούς 105, 17676 Καλλιθέα Αττικής) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνσή  anatolipataridou@windowslive.com

 

 1. Πότε απαντάμε στα Αιτήματά σας;

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα Αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, το Ιατρείο μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα αιτιολογώντας την απάντηση προς εσάς.

Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας ή η απάντηση που λάβατε δεν ήταν ικανοποιητική ή το ζήτημα σας δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

 

 1. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτημάτων σας;

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο +302109575252

 

 1. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας, εκτός από την περίπτωση χρήσης «cookies» στην ιστοσελίδα μας «www.pataridou.gr» πάντοτε μετά από ενημέρωση και συγκατάθεση σας.

 

 1. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 

 1. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιστοσελίδας ενημερώθηκε στις     25/5/2018

ΕΛ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ