Λειτουργική Ρινοπλαστική

Η λειτουργική ρινοπλαστική είναι μια επέμβαση που έχει ως σκοπό την αλλαγή του σχήματος της μύτης για αισθητικούς λόγους και συγχρόνως τη διατήρηση ή βελτίωση της λειτουργικότητας της μύτης με παρέμβαση στο ρινικό διάφραγμα ή στις κόγχες.