Παιδο – ΩΡΛ & Ενήλικες: Εξετάσεις στο Ιατρείο

Τα παιδιά αποτελούν μια ιδιαίτερη ομάδα πληθυσμού. Η επικοινωνία λοιπόν του γιατρού με το παιδί πρέπει να γίνεται εντός ενός πλαισίου που θα συνδυάζει την αμεσότητα, τη ζεστή και φιλική συμπεριφορά, και το παιχνίδι ως κύριο τρόπο προσέγγισης, μέσα σ’ ένα περιβάλλον ευχάριστο και οικείο.