Τυμπανοπλαστική σε παιδιά

​Ο όρος τυμπανοπλαστική χρησιμοποιείται για όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις που έχουν σαν σκοπό την αποκατάσταση της φυσιολογικής ανατομίας του μέσου αυτιού με τελικό αποτέλεσμα τη βελτίωση της λειτουργικότητάς του.