Παθήσεις Φωνητικών Χορδών

Η φωνοχειρουργική αφορά τις επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των καλοήθων παθήσεων των φωνητικών χορδών όπως οι πολύποδες, οι τύλοι(κάλοι),οι κύστεις ,η πολυποειδής εκφύλιση(οίδημα Reinke), τα θηλώματα, οι λαρυγγοκήλες.