Τυμπανοπλαστική

Η τυμπανοπλαστική αναφέρεται στη θεραπεία της χρόνιας μέσης ωτίτιδας που αφορά μια χρόνια φλεγμονή του μέσου ωτός.