Αμυγδαλεκτομή

Οι παρίσθμιες αμυγδαλές είναι λεμφικός ιστός και μαζί με τα κρεατάκια και την γλωσσική αμυγδαλή λειτουργούν σαν φίλτρο, κατακρατώντας τους μικροοργανισμούς.