Καρκίνος στο λαιμό

Κάθε αλλαγή στη χροιά της φωνής με τραχεία ή θορυβώδη ποιότητα. Αποτελεί το σημαντικότερο σύμπτωμα των παθήσεων του λάρυγγα.