Ενδοσκοπική Χειρουργική Laser

Στην Ιατρική και ειδικά στη Χειρουργική έχει καθοριστική σημασία να προσφέρεις το ίδιο θεραπευτικό αποτέλεσμα στον ασθενή διατηρώντας τη λειτουργικότητα του οργάνου σε συνδυασμό με ταχύτερη επούλωση και επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες.