Κρεατάκια

Οι αδενοειδείς εκβλαστήσεις (κρεατάκια) είναι λεμφικός ιστός στην περιοχή του ρινοφάρυγγα, λειτουργεί όπως οι αμυγδαλές ως φίλτρο, και μέχρι την ηλικία των 10 ετών συνήθως συρρικνώνονται.