ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΓΜΟΡΙΤΙΔΑ ΕΎΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΎΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΎΡΓΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΓΜΟΡΙΤΙΔΑ ΕΎΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΎΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΎΡΓΙΚΗΣ